Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Massagepraktijk De Shen Olifant te Zwolle

Betalingen & Afspraken (Particulieren)

1. Je afspraak
Afspraken voor bezoek en of behandelingen worden op voorhand, telefonisch of per e-mail gemaakt en zijn altijd onder vermelding van volledige NAW-gegevens en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zondermeer in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld.

2. Contra-indicaties
Bij een eerste afspraak wordt een korte anamnese (intakegesprek) afgenomen. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan Massagepraktijk De Shen Olifant besluiten om de massage niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis-)arts.

Om te voorkomen dat je op jouw afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raden wij nadrukkelijk aan om vooraf info in te winnen.
Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis-)arts voordat je een afspraak bij Massagepraktijk De Shen Olifant maakt.

3. Annuleren
Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan is Massagepraktijk De Shen Olifant helaas genoodzaakt het afgesproken tarief in rekening te brengen.

4. Betalingen
Alle behandelingen dienen contant te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigd door Massagepraktijk De Shen Olifant.

5. Aansparakelijkheid
Massagepraktijk De Shen Olifant is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen.

Alle behandelingen die worden aangeboden door Massagepraktijk De Shen Olifant zijn geen medische behandelingen. Alle behandelingen op de behandeltafel zijn voor rust en ontspanning.

Wanneer u zich laat behandelen bij Massagepraktijk De Shen Olifant, dan is dit geheel op eigen risico.

6. Intake en uw gezondheid
Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven.
Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind

7. Privacy
Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

8. Uitsluiting van deelname en behandeling
Massagepraktijk De Shen Olifant behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

9. Overig
De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Massagepraktijk De Shen Olifant te allen tijde worden gewijzigd.