WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS ZEER SERIEUS EN GAAN ZORGVULDIG OM MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Bescherming Persoonsgegevens
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Acupunctuurpraktijk De Shen Olifant zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over Ons

www.deshenolifant.nl wordt beheerd door Frederique Wassing-Bij
Onze gegevens zijn:
Acupunctuurpraktijk De Shen Olifant
Voorsterweg 2C
8042AC Zwolle
KVK nummer: 63056070
E-mail: info[at]deshenolifant.nl
Website: www.deshenolifant.nl
Tel: +31 (0) 6 470 19545

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Shen Olifant kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Shen Olifant en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Shen Olifant verstrekt.

Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.

De Shen Olifant kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw emailadres
 • Uw IP-adres

Waarom De Shen Olifant gegevens nodig heeft

De Shen Olifant verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan De Shen Olifant uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang De Shen Olifant gegevens bewaart

De Shen Olifant bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand.

Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en conform de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.

Uw gegevens zullen niet worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

De Shen Olifant verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info[at]deshenolifant.nl. De Shen Olifant zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als De Shen Olifant bovengenoemde niet naleeft

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Klachtenprocedure

De Shen Olifant doet er alles aan om naar volledige tevredenheid te werken. Mocht u desondanks toch een klacht hebben dan kunt u hieronder lezen wat onze klachtenprocedure is. Onze klachtenprocedure volgt de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Volgens de Wkkgz is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Klik hier voor meer informatie

 • Klachtenfunctionaris NVA
  Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. Neemt u daarvoor contact op met het secretariaat van de NVA. De Klachtenfunctionaris van de NVA zal vervolgens contact met u opnemen. De Klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren en zal trachten met u en zorgverlener tot een oplossing te komen die voor u beiden acceptabel en bevredigend is
 • Geschilleninstantie
  Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de Klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke instantie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist.

Beveiligen

De Shen Olifant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van De Shen Olifant maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info[at]deshenolifant.nl.