WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS ZEER SERIEUS EN GAAN ZORGVULDIG OM MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Bescherming Persoonsgegevens
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Acupunctuurpraktijk De Shen Olifant zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over Ons

www.deshenolifant.nl wordt beheerd door Frederique Wassing-Bij
Onze gegevens zijn:
Acupunctuurpraktijk De Shen Olifant
Voorsterweg 2C
8042AC Zwolle
KVK nummer: 63056070
E-mail: info[at]deshenolifant.nl
Website: www.deshenolifant.nl
Tel: +31 (0) 6 470 19545

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Shen Olifant kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Shen Olifant en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Shen Olifant verstrekt.

Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.

De Shen Olifant kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres
  • Uw IP-adres

Waarom De Shen Olifant gegevens nodig heeft

De Shen Olifant verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan De Shen Olifant uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang De Shen Olifant gegevens bewaart

De Shen Olifant bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand.

Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en conform de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.

Uw gegevens zullen niet worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

De Shen Olifant verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info[at]deshenolifant.nl. De Shen Olifant zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als De Shen Olifant bovengenoemde niet naleeft

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Klachtenprocedure

Als lid van de NVA is Acupunctuurpraktijk De Shen Olifant automatisch aangesloten bij het KAB. Ook wel Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijze. Heeft u een klacht? Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld of bejegend bent, dan kunt u een klacht indienen Klachtenprocedure

Beveiligen

De Shen Olifant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van De Shen Olifant maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info[at]deshenolifant.nl.