Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen er fouten of onvolledigheden in staan. Hiervoor kan Praktijk De Shen Olifant  geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten op tekst, beeldmateriaal, namen en logo’s op deze site zijn voorbehouden. U mag deze niet gebruiken, kopiëren, distribueren, zenden of publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk De Shen Olifant.